Falco rupicoloides

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Falco rupicoloides

Falco rupicoloides - ğəjı nəsilədə əşivo pərəndə. Niməsəhron iyan həşipemə səhronədə iyan nisoə Afrikədə oteə be. Kəşon dırozi 68-84 sm. Əsos harde həşoraton, qədəliə pərəndon, moron, məncənon.