Fajsal ibn Husejn əl-Hašimi

Сe Vikipediá
(Faysal ibn Hüseyn əl-Haşimi cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
1-inə Faysal

1-minə Fajsal - (20 maj 1883-Taif 8 sentjabr 1933 İsvecrə). Ce İragi ce Surija 1-minə həmən oxonnə kral byə. Ce Məkkə šərifi Husejn İbn Əli zoəj. 11 mart-25 ijul 1920-ədə ce İragi, 23 avqust 1921-8 sentjabr 1933-ədə ce Surija kral byə.

İstinodon[sərost bykə | kodi sərost karde]