Fernando Enrike Kardozo

Сe Vikipediá
Fernando Enrike Kardozo

Fernando Enrike Kardozo (Fernando Henrique Cardoso; 18 ijun 1931) — əv çe Brazilijə 34-inə prezident bıə. Əçəy xeyzon həmmə hərbvon bıən. Əçəy millətış portugale, siyo Brazilijəvıjə xunşən heste. Ciliyədə, Fyrəngystondə jimon kardəşe. 1 yanvar 1995 — 1 yanvar 2003-inə soronədə çe Brazilijə prezident bıə.