Bə mətni dəvarde

Fernando Kollor De Mello

Сe Vikipediá

Fernando Kollor De Mello (Fernando Affonso Collor de Mello 12 avqust 1949). Çe Braziliya 32-inə prezident bıə. Əv Çe Braziliya Rio-de-Janeyro şəhərədə bə dınyo omə. Əslış almane. Əçəvon xeyzon həmmə siyasətvon bıən. 1976-inə soriku əv de siyasəti məşğul bıə. 1990-1992-inə soronədə əv çe Braziliya prezident bıə.