Bə mətni dəvarde

Figurinə konkirome

Сe Vikipediá
Figurinə konkirome

Figurinə konkirome — cy Olimpija vərzyšonədə gyləje. Ym vərzyši dylədə hənək kardejdən. Ym vərzyš 1908-inə sorədə bə olimpija vərzyšon dylə dəšə.

Ym vərzyši 3 kəšyš heste.

  1. I gylə kinə čajli konki romedə.
  2. I gylə zoa čajlinə konki romedə.
  3. Kinə de zoə romedə.