Fiqurinə konkirome

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Fiqurinə konkirome

Fiqurinə konkirome — Çe olimpiya vərzışonədə qıləye. Im vərzışi dılədə hənək kardedən. Im vərzış 1908-inə sorədə bə olimpiya vərzışon dılə dəşə. Im vərzışi 3 kəşış heste. 1. İ qılə kinəcayli konki romedə. 2. İ qılə zoa caylinə konki romedə. 3. Kinə de zoa romedə.