Bə mətni dəvarde

Fotografija

Сe Vikipediá
Fotoaparat

Fotoqrafiya (φως / φωτος çe yunanon zıvonədə ruşnə de nıvışte məhnə doydə). İminə fotoşikili fransız Jozef Nisepor Neps 1822-inə sorədə kəşəşe. İminə ranqinə fotoşikili 1861-inə sorədə Ceyms Maksvell kəşəşe.1981-inə sorədə SONY firma dınyoədə iminə rəqəminə fotoaparat vádoáše. Çı fotoqrafiya natutmort, portret, peyzaj kəşonış heste. Çı fotoqrafiya texniki əlaməton qoroş 3 qılə kəşış heste. Plyonka, rəqəminə, elektroqrafik.