Fusadziro Jamauti

Сe Vikipediá

Fusadziro Jamauti (Nintendo, Hakimiyyətədə 1889) — Car Nasir Hakimiyyətə dəynin Nintendo.