German Xan

Сe Vikipediá
German Xan

German Xan (Герман Борисович Хан; 24 oktjabr 1961) — dynjo ən ərbobə odəmonədə gyləje. Cy Ursijəti biznesvone. Cy Ukrajnə Kijev šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj pyə, inə ce Lvoviku omə. Əcəj həm Ursijəti, həm ce Israili passportyš heste. Millətyš jəhudije. Əv ce Lvov 80-inə soron oxojku de biznesi məšğul bedə. Əv ce Alfa Group širkəti xvandonədə gyləje. 2 gylə kinəš, 2 gylə zoaš heste.