Bə mətni dəvarde

Globus

Сe Vikipediá
Globus

Globus — cy latynon zyvonədə šar məno dojdə. Cy dynyjo makete. Iminə globusi cəmə erasə bə nav tumo kardəšone. Globusədə cəmə planeti həmmə vyron kəšə byən. Globusi ve kəšonyš heste.