Bə mətni dəvarde

Gobələk

Сe Vikipediá
Gobələkon

Gobələk — ym guždinə, kujə vardə mivə doə gobələki bədən, vejni zəmini pejo perəsedə, zəminədə ja hardemoni səvonədə. Ysətnə elmi zynəjon votejdən ki gobələk bə bəžijə təbiəti yštənə aləmi dəxylyš heste — lat. Fungi.

Gəbələkon čo kardejdən bə 1.) hardəjnə 2.) nahardə 3.) zəhəjnə gobələkon.