Bə mətni dəvarde

Golf

Сe Vikipediá
Qolf

Qolf — Olimpiya vərzışonədə qıləye. Im vərzışi betonədə aləfon səpe hənək kardedən. Im vərzışədə əsas məqsəd ləpi joqo jəy lazime ki, əv zəminədə bıə bə dırə vırə dəşo. Im vərzış 26 fevrál 1297-inə sorədə ofayə bıə.