Bə mətni dəvarde

Groznyj

Сe Vikipediá

Groznyj (urusi: ''Гро́зный'') — Urusijəti šəhəronədə gyləje. Ce Cecenistoni pajtaxte. Ym šəhəri 1818-inə sorədə bino kardəšone. Əholiš 277 miljone. Ijo čang byə.