Həğiği İsa Məsih Kilsə

Сe Vikipediá

"Həğiği İsa Məsih Kilsə" Pekin, Çinədə 1917-nə sorədə ejə bə müstəqil kilsəye. Imrúž, 53 kişvərədə iyan 6 qitədə 2.5 milyon üzvış heste. Im kilsə 20-nə əsri əvvələdə bə məydon omə bə Xristianəti Pentekostal qrupi aide. Çəvon məqsəd İsa Məsihi Dıminnə Ome bənav İncili bə həmmə dınyo xəlğon təbliğ kardeye. Kilsə 10 əsas bovəmonon ımonin:

  1. Müqəddəs Ruf
  2. Baptizm
  3. Lınqon şışte
  4. Müqəddəs İbemon
  5. Şanbə Ruj
  6. İsa Məsih
  7. Biblia
  8. Xılos Be
  9. Kilsə
  10. Ğeyomətsə