Bə mətni dəvarde

Həšipemə Almanijə

Сe Vikipediá
Həšipemə Almanijə parcəm

Həšipemə Almanijə (Deutsche Demokratische Republik) — 7 oktjabr 1949–3 oktjabr 1990-inə soronədə byə kišvər. Pajtaxtyš Berlin byə. Pulyš cy Həšipemə Almanijə marka byə. Rəsmi zyvonyš alman byə. Əroziš 108,333 km², əholiš 16,675 miljon byə.