Bə mətni dəvarde

Həməd Bin Isa Əl Xəlifə

Сe Vikipediá
Həməd Bin İsa Əl Xəlifə

Həməd Bin Isa Əl Xəlifə (28 yanvar 1950) — cy Bəhreyni 2-inə əmir, 1-inə krale. Bəhreynədə bə dınyo omə. Əv çe Bəhreyni 1-inə əmir İsa Bin Salman Əl Xəlifə zaoy. Çı Salman Bin İsa Bin Həməd Əl Xəlifə pıəy. 27 iyun 1964-inə sorədə əy çe Bəhreyni rəsmi varis səlo kardəşone. Amerika İbə Devlətonədə, Dıjdə Britaniyəadə handəşe. 1971-1988-inə soronədə əv çe Bəhreyni 1-inə yolə nazir bıə. 6 mart 1999-14 fevrál 2002-inə soronədə çe Bəhreyni əmir bıə. 14 fevrál 2002-inə sorədə əmir tituli de krali ovaxtəşe. Çı Bəhreyni tarixədə 1-inə krale.