Bə mətni dəvarde

Həndbol

Сe Vikipediá
Həndbol

Həndbol (Handball) — məhnəş dast ləpe. Çe olimpiya vərzışonədə qıləye. Həndbol XIX sasori oxonnə soronədə ofayə bıə. Əvon 40 metr dırozi, 20 metr hovuji bıə zaladə hənək kardedən. Har komandadə 7 kəs bedə. Bə rəğibi bə ən ve ləp şodoyə komanda ğalib omedə.