HONDA FİT JAZZ

Сe Vikipediá

HONDA FİT JAZZ. Yaponiya ávtomobile. Im ávtomobili 2001-inə soriku vadoydən. Im ávtomobili Honda širkat vadoydə.