Bə mətni dəvarde

Hakan Šukur

Сe Vikipediá
Hakan Šukur

Hakan Šukur (Hakan Šukur 1 sentjabr 1971). Cy Tyrkijə futbolvone. Cy Tyrkijə Sakarja šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj pyə de moə cy Kosovo Priština šəhəriku omə albanonədəj. Hyrdənətiku futboli həvəsyš byə. Əcəj 1-minə klub Sakarjaspor byə. Əv bə Sakarjaspor 1987-minə sorədə dəšə. Əv Sakarjaspor, Bursaspor, Galatasaraj, Torino FC, FC Internazionale Milano, Blackburn Rovers FC klubonədə futbol hənək kardəše. Tyrkijə futbol cempionati tarixədə ən vej gol žəkəse. Əj Tyrkiyə də cy futboli imperator hisob kardedən. Əv Tyrkijə cempionatədə 249 gol žəše. Cy Tyrkijə vyznijə komandadə 51 gol žəše. 1996-2000 Avropə cempionatonədə, 2002 dynjo cempionatədə hənək kardəše. 2002 dynjo cempionatədə bə 3-minə vyrə gəte ro hənəkədə əv cy dynjo cempionaton tarixədə ən rə 10-minə sanijədə gol žəše. 2011-minə sorədə əj deputat vyznijəšone. Əv det bə 2015-minə sori deputat byə. 3 gyləj hyrdənyš heste.