Hejkəltərošəti

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Byrhoz

Heykəltəroşəti (sculptura çe latınon zıvonədə bırnedəm məhnə doydə). Heykəl tumo karde sənəte. Əçəy tarix ve ğədime. Bə buton bovə kardə vıronədə heykəltəroşəti ve inkişaf kardəşe. Çı heykəltəroşəti tarix ve ğədime. Isət əv çe mədəniyəti kəş hisob bedə. Heykəltəroşəti ıştəni ve kəşonış heste. İslami munasibət bə heykəltəroşəti çok ni. Bəçəy qoroş ki, ve heykəlon buti məhnə doydə.