Bə mətni dəvarde

Hejkəltərošəti

Сe Vikipediá
Byrhoz

Hejkəltərošəti (sculptura cy latynon zyvonədə «byrnedəm» məno dojdə) — hejkəl tumo karde sənəte. Əcəj taryx ve ǧədime. Bə buton bovə kardə vyronədə hejkəltərošəti ve inkišaf kardəše. Cy hejkəltərošəti tarix ve ǧədime. Ysət əv cy mədənijəti kəš hisob bedə. Hejkəltərošəti yštəni ve kəšonyš heste. Islami munasibət bə hejkəltərošəti cok ni. Bəcəj goroš ki, ve hejkəlon buti məhnə dojdə.