Bə mətni dəvarde

Hokkej

Сe Vikipediá
Hokkejvon

Hokkej (Hockey) — bijə səpe dyədə hənək kardə byə vərzyšonədə gyləje. Hokkej bə zymystoni vərzyšon dylədəj. Hokkej de gədə ləpi hənək karde bedə. 2 gylə komandə bedə. Har komandə bə rəǧibi bə ym ləpi dənoš pidə.