Honda Accord

Сe Vikipediá

HONDA ACCORD. Yaponiya ávtomobile. Im ávtomobili 1976-inə soriku vadoydən. Im ávtomobili Honda širkat vadoydə.