Hulə

Сe Vikipediá
Hulə
Hulə (Pyrus communis)

Hulə (lat. Pyrus) - Hulə sipiə vilə do nam, ovin və şin ləlqıle. Hulə zard-havz ranqon arədə, hostonə həzm beə, mineralonku zəngin ləlqıle. Çəy sərzəmin dəqiq məlum ni. Hulə xəyron - Həzm sistemi zumand kardə, həzmi hoston kardə. Sardjə çok xəyre. Təşnəti bardedə. Xurəki bə nav harde məsləhəte.