Bə mətni dəvarde

Husejn ibn Əli əl Hašimi

Сe Vikipediá
Huseyn ibn Əli əl Haşimi

Huseyn ibn Əli əl Hašimi (1854–1931) — Məkkə šərif, če Hicazi 1-inə kral (1916–1924) byə. Iminə Dynjo čangədə de ingilison tərəfi gəte, Osmanli vəjnə be goroš mugavilə dəvasəše. 1924-inə sorədə kralətiku bešə, yštə vyrə bəštə zoa doaše. 4 gylə jenyš, 8 əġılış bıə. 1931-inə sorədə Iordanijədə mardə.