Husejn Ibn Talal

Сe Vikipediá
(Huseyn İbn Talal cyjo adres ovaxtə byə)
Husejn Ibn Talal

Husejn Ibn Talal (14 noyabr 1935-7 fevrál 1999). Çı İordaniya 3-inə kral bıə. Çı İordaniya 2-inə kral Talal İbn Abdullah zoay. Əçəy bəpeştə çe İordaniya ısətnə 4-inə Abdullah IIi pıəy. Çı İordaniya poytaxt Amman şəhərədə bə dınyo omə. Sıftə Misirədə, peşı Dıjdə Britaniyə də hərbi məktəbış handəşe. 1 avqust 1952-inə sorədə çe İordaniya kral bıə. 1967-inə sorədə de İsraili 6 rujnə canqış kardəşe.