Hyrs

Сe Vikipediá
Hırs

Hyrs (lat. Ursus) - hırsibənəon fəsilə aid həyvon. Hırson Xəremə Amerikə, Avropə xəremədə iyan Asiyədə oteə beə. Sipiə hırsi qoni 1000 kq- i rəsedə. Hırsi nəsl 5-6 milyon sor bə nav ofəyə beə. Əçəy iminnə tispir Ursus minimuse votedən - ve yol nıbeə həyvon. Çəy aston Firangiston zəminədə pəydo beə. Həmmə co ço qılə tispiron iyan mardə tispiron 2-1 milion sor bə nav jie beə Ursus etruscus tispiriku əməl omə. Ən civonə tispir sipiyə hırse.

Tispiron[sərost bykə | kodi sərost karde]