Bə mətni dəvarde

Iževsk

Сe Vikipediá
Cy Iževsk pərcəm

Iževsk — cy Urusijəti šəhəronədə gyləje. Cy Udmurtija pajtaxte. Ym šəhəri 1760-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 315,15 km²-e. Əholiš 633 həzoje.