Ibn Sina

Сe Vikipediá

Ibn Sina ja Əbu Əli Husejn ibn Abdullah ibn al-Həsən ibn Əli ibn Sina (fars. ابو علی حسین بن عبدالله بن سینا‎‎) Avropədə məšhure bənə Avisenə (980, Afšana, Maverannahr, Səmənidon kišvər — 18 ijun 1037, Həmədən, Kakuidon) — mijonə əsron Ironi alim, filosof ijən həkim, həšipemə aristotelizmi nymojəndə. Ce səmənid amiron ijən dəjləmi sultanon saraj həkim bıa, kali vaxt Həmədənədə vəzir bıa. Umumi 450 əsəryš 29 elmi sahonədə nyvyštəše, cəvon dylədə bəmə 274 gylə rəsə. Mijonə əsron islomijə dynjo ən məšhur ijən nyfuzinə filosof-alim.

Əcəj ən məšhurə əsər fəlsəfə ijən elmijə ensiklopedijə «Šifo be kitob», ijən «Təbobəti ǧajdon», təbobətə ensiklopedijə, kom ve gylə mijonə əsron universitetonədə standartə tibbə mətn be ijən oko doə bedəbe tosə 1650 sori.