Bə mətni dəvarde

Ibyə Ərəb Əmirvonəti

Сe Vikipediá
Ibyə Ərəb Əmirvonəti gerb

Ibyə Ərəb Əmirvonəti — Mijonə Həšipemə kišvəronədə gyləje. Idorə kardə formə monarxijəj. Pajtaxtyš Əbu Dabi šəhəre. Rəsmi zyvonyš ərəbe. Pulyš dirhəme. Əroziš 83 600 km²-e. Əholiš 5,473 miljone. Bə Səudi Ərəbistan neze.