Bə mətni dəvarde

Indira Gandi

Сe Vikipediá
İndira Qandi

Indira Gandi (इन्दिरा प्रियदर्शिनी गान्धी 19 noyabr 1917-31 oktyabr 1984). Hindistonədə bə dınyo omə. Əçəy pıə Cəvahirləl Nehru çe Hindistoni iminə yolə nazir bıə. Əçəy inə Kamala Nehru bıə. 1964-inə sorədə əy bə parlament səçınyəşone. 1966-1977, 1980-1984-inə soronədə çe Hindistoni yolə nazir bıə. Hindistonədə jiyə mısılmonon vəynə bıə. 31 oktyabr 1984-inə sorədə əy əçəy ıştəni coni moğət kardəkəson kıştəşone. Kıştəkəson Siqx bıən əvon çe Siqxon xısosi səy qoroş əy kıştşone. Əçəy kəxıvand Feroz Qandi çe Mahatma Qandi avlod ni. Peş bəy əçəy zoon Raciv Qandi de Sancay Qandi kıştedən. 2 qılə zoəş bıə.