Bə mətni dəvarde

Ingvar Kamprad

Сe Vikipediá
İKEA

Ingvar Kamprad (Ingvar Feodor Kamprad 30 mart 1926-27 yanvar 2018). Çe dınyo ən ərbobə odəmonədə qıləye. Çe İsveçi biznesvone. İKEA ofayə kardəkəse. Əslış almane. Əğılətiku de biznesi məşğul bıə. Əçəy 17 sinnış biyədə 1943-inə sorədə İKEA şirkəti ofayə kardəşe. 3 qılə zoəş heste. 1976-inə soriku İsveçrədə jimon kardəşe. 27 yanvar 2018-inə sorədə mardə.