Bə mətni dəvarde

Inson

Сe Vikipediá

Inson[1], odəm[2][3] — insonon dylədə byə mynasibəton umutə tənzim kardə elme. Əcəj taryx XIX sasoriku bino bejdə. Ysətnə dovrədə cy humanitar elmon əhəmijət har ruž tikəjən zijod bedə. Inkišaf kardə kišvəronədə de humanitar elmon məšǧul byə odəmon ve bedən. Cy humanitar elmon ve kəšonyš heste.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Пирейко Л. А. «Талышско-русский словарь. Толышә үрүсә лүғәт». 1976, c. 111
  2. F.F. Əbbaszodə. Urusə-tolyšə luǧət. - Məskova. S. 586. - 2011. - 605 s.
  3. Пирейко Л. А. «Талышско-русский словарь. Толышә үрүсә лүғәт». 1976, c. 161