Bə mətni dəvarde

Iosip Broz Tito

Сe Vikipediá
İosip Broz Tito

Iosip Broz Tito (Yosip Broz 7 máy 1892-4 máy 1980). Xorvatiyadə bə dınyo omə. Əçəy pıə xorvat, inə sloven bıə. 1910-inə sorədə bə Xorvatiya Sosial Demokrat Partiya dəşə. İminə dınyo canqədə iştirakış kardəşe. 1920-inə sorədə bə Yuqoslaviya oqardə. 1920-inə sorədə Yuqoslaviya Kommunist Partiya dəşə. Dıminə dınyo canqədə əv çe Yuqoslaviya partizanon rəhbər bıə. 17 mart 1943-ədə əy çe Yuqoslaviya kommuniston rəhbər səçınyəşone. Det bə marde əv ım vəzifədə mandə. 7 mart 1945-14 yanvar 1953-ədə əv çe Yuqoslaviya yolə nazir bıə. 14 yanvar 1953-4 máy 1980-ədə çe Yuqoslaviya prezident bə. Hakimiyyətədə bə soronədə de Sovet İbemon noroziyətiş bedə. 4 máy 1980-ədə noxəşiku mardə.