Bə mətni dəvarde

Islam Kərimov

Сe Vikipediá
Islam Kərimov

Islam Kərimov (Abdugʻani oʻgʻli Karimov 30 yanvar 1938 Səmərqənd-2 sentyabr 2016 Daşkənd). Çe Uzbəkistoni 1-inə prezidente. Çe Uzbəkistoni Səmərqənd şəhərədə bə dınyo omə. Əçəy pıə uzbək, inə tacike. Çe Daşkənd Davlət Texniki Universitetış handəşe. Əv iqtisad alimiy. 1960-inə soriku ko kardedə. 1983-inə sorədə çe Uzbəkiston Davlət Plan Komitə sədr, 1986-inə soriku yolə naziri maven bıə. 1987-inə sorədə yolə nazir, 1989-inə sorədə çe Uzbəkistoni 1-inə katib bıə. 24 mart 1990-inə sorədə əy çe Uzbəkistoni 1-inə prezident səçınyəşone. 2 qılə kinəş heste. 2 sentyabr 2016-inə sorədə marde.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]