Bə mətni dəvarde

Istanbul

Сe Vikipediá
Istanbul

Istanbul — ce Turkijə ən jolə šəhəre. Ym šəhəri cəmə erasə bə nav 667-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 5343 km²-e. Əholiš 13 miljon 854 həzoje.