Bə mətni dəvarde

Istehsol

Сe Vikipediá

Istehsol[1], istehsolət[2] — iǧtisodijə mənoədə de odəmi zəhməti təsərufotə rifojon ja cijon soxte proses kom xydmət kardə bo odəmon tələboton bə vyrə rosnijero[3].

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Абосзода Ф.Ф. «Русско-талышский словарь (60 000 слов и выражений)» А-Я. — Москва: ООО МФВТК-пресс, 2011. — 589 с.
  2. Пирейко Л. А. «Талышско-русский словарь. Толышә үрүсә лүғәт». 1976, c. 112
  3. ЭСБЕ/Производство. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона