Bə mətni dəvarde

Itamar Franko

Сe Vikipediá
İtamar Franko

Itamar Franko (Itamar Augusto Cautiero Franco 28 iyun 1930-2 iyul 2011). Çe Brazilya 33-inə prezident bıə. SalvadorikuRio-de-Janeyro de ru şe vırədə kulosədə bə dınyo omə. Əçəy pıə alman, inə italyan bıə. 1974-inə soriku de siyasəti məşğul bıə. 1992-1995-inə soronədə əv çe Brazilya prezident bıə. Peş prezidentəti çe Brazilya Portuqaliyadə, İtalyadə səfir bıə. 2 qılə kinəş hesbe.