Julija Timošenko

Сe Vikipediá
Julijə Timošenko

Julijə Timošenko (Юlія Volodimirіvna Timoşenko 27 noyabr 1960). Çe Ukraynə Dnepropetrovsk şəhərədə bə dınyo omə. 1984-inə sorədə əv instituti de sıyə diplomi oroxniyəşe. Çe 1988-inə soriku de biznesi məşğul bə. 1998-2000-inə soronədə çe Ukraynə Penə Rada deputat bə. 2004-inə sorədə bə inğilabədə rəhbəronədə qıləy bə. Əv 2 kərə 24 yanvar 2005-8 sentyabr 2005, 18 dekabr 2007-11 mart 2010-ədə çe Ukraynə yolə nazir bıə. 5 avqust 2010-ədə əy çe budcə pulon dızye qoroş qətəşone. 22 fevrál 2014-inə sorədə əy vadoaşone. Çe Ukraynə ən ərbobə odəmonədə qıləye. 1 qılə kinəş heste.