Kənan Evren

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Kənan Evren

Kənan Evren (17 iyul 1917 Manisa-9 máy 2015 Ankara ). Çe Tırkiyə 7-inə prezident, 17-inə Yolə Hərbi Mərkəzi Rəhbər bıə. Manisadə bə dınyo omə. Əçəy pıə de inə çe Balkaniku omən. Hərbi məktəbış handəşe. 1938-inə soriku hərbi xidmət kardəşe. 6 mart 1978-ədə Tırkiyə ləşkəri rəhbər bıə. 12 sentyabr 1980-ədə hərbi inğilabış kardəşe. Peş inğilabi bə hakimiyyət omə. 9 noyabr 1982-9 noyabr 1989-ədə çe Tırkiyə prezident bıə. 2013-inə sorədə əçəy məhkəmə bıə. 18 iyun 2014-inə sorədə əy qətəşone.