Bə mətni dəvarde

Kənan Evren

Сe Vikipediá
Kənan Evren

Kənan Evren (17 ijul 1917, Manisa — 9 maj 2015, Ankara) — cy Tyrkijə 7-inə prezident, 17-inə Jolə Hərbi Mərkəzi Rəhbər byə. Manisadə bə dynjo omə. Əcəj pyə de inə cy Balkaniku omən. Hərbi məktəbyš handəše. 1938-inə soriku hərbi xidmət kardəše. 6 mart 1978-ədə Tyrkijə ləškəri rəhbər byə. 12 sentjabr 1980-ədə hərbi inğilabyš kardəše. Peš inğilabi bə hakimijət omə. 9 nojabr 1982 — 9 nojabr 1989-ədə cy Tyrkijə prezident byə. 2013-inə sorədə əcəj məhkəmə byə. 18 ijun 2014-inə sorədə əj gətəšone.