Bə mətni dəvarde

Kabus Bin Səid Əl Səid

Сe Vikipediá
Kabus Bin Səid

Kabus Bin Səid Əl Səid (قابوس بن سعيد آل سعيد 18 nəyabr 1940 Salala). Çe Omani 1970-inə soriku sultane. Çe Omani 12-inə sultane. Əv ıştəku sıftə bıə sultani Səid Bin Teymuri zoay. Dıjdə Britaniyədə hərbi məktəbış handəşe. Xeyzonış heste əğılış ni. Bəçəy qoroş Omanədə varisə problem heste. Əçəy xeyzon Əl Səid çe 1744-inə soriku çe Omani sultanəti kardedən.