Kampala

Сe Vikipediá
Counter-clockwise; from top: Panoramic view of central Kampala, Bahá'i Temple, Makerere University, panoramic view of Lake Victoria, Kampala Worker's House, Uganda National Mosque
Kampala, Uqanda

Kampala — Çı Uqanda poytaxte. Im şəhəri 1890-inə sorədə ozod bıə. Əhaliş 1,680,600 nəfəre.[1] Əraziş 189 km²-e.

İstinodon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. https://www.ubos.org/wp-content/uploads/publications/09_2019Final_2020_21_LLG_IPFs_Sept_2019.pdf