Bə mətni dəvarde

Kardiologijə

Сe Vikipediá
Dnli de damari sistem

Kardiologijə (καρδία) — ce junanon zyvonədə dyli umutedəm məno dojdə. Dyli noxəšijon umutə elme. Kardiologijə i gylə dyli ne, əcəj bəpeštə damaronən umutedə. Kardiologijə bənə elmi cəmə əsriku bə nav ofajə byə. Ce kardiologijə ve kəšonyš heste.