Bə mətni dəvarde

Karlos Slim

Сe Vikipediá
Karlos Slim

Karlos Slim (Carlos Slim Helú 28 janvar 1940) — cy dynjo ən ərbobə odəmonədə gyləje. Meksikadə bə dynjo omə. Əcəj pyə de inə cy LivanikuMeksika omə xristian ərəbon byən. Əv əǧyl bijəsə əcəj pyə bəj pulihisob karde məsəlon doaše. Əcəj 12 sinnyš bijəsə əv cy «Banco Nacional de México» səhmonədə səše. De ym ro yštə biznesi ofajə kardəše.