Bə mətni dəvarde

Katalunijə

Сe Vikipediá
Katalunijə

Cataloun

Nom: Katolonijə
Pəjtoxt: Barcelona
Əholi
9000 000
Din Xacpərəston
Sahə 32,114 km2 (12,399 sg mi)
Zyvon
Katolon zyvon

Katalunijə (kat. Catalunya) — Ispanijədə muxtarə kišvər. Katalunijə əsos məntəǧon: Barselona, Girona, Lleida, Tarragona. Cy Ispanijə vilajətonədə gyləje. Ym vilajəti 3 gylə rəsmi zyvonyš heste. Əroziš 32 114 km²-e. Əholiš 7,57 milijone. Pajtaxtyš Barselonaje.

Zyvon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Katalunijə muxtarijətədə rəsmi zyvon katalon zyvone. Lakin bə Arami və Ispan zyvon oko doə bejdə.

Ərozi[sərost bykə | kodi sərost karde]

Bə Vilajəti ərozi veje. Ispanijə tərkibədə 32,114 km2 (12,399 sg mi).

Əholi[sərost bykə | kodi sərost karde]

Katalunijə əholi təxminən 9 000 000-e. Bə Əholi əksrərijjətin katolonon təškil kardə.

Katolonon: 85%

Aranon: 10%

Ispanon: 5%

Katolonijə məntəǧon[sərost bykə | kodi sərost karde]

1 Barcelonès 1,621,537

2 Barcelonès 257,038

3 Barcelonès 219,547

4 Vallès Occidental 210,941

5 Vallès Occidental 206,493

6 Tarragonès 140,323

7 Segrià 135,920

8 Maresme 121,722

9 Barcelonès 119,717

10 Baix camp 107,118