Bə mətni dəvarde

Kevin Radd

Сe Vikipediá
Kevin Radd

Kevin Radd (Kevin Rudd; 21 sentjabr 1957) — cy Avstralijə 26-inə jolə nazir bə. Millətyš ingilise. 1981-inə sorədə kəxyvand byə. 3 gylə zoaš heste. 1981-inə soriku de sijasəti məšğul byə. Cy Avstralijə Leyborist partija uzve. 2006–2010-inə soronədə cy Avstralijə Leyborist partija rəhbər byə. 2007–2010-inə soronədə əv cy Avstralijə jolə nazir byə.