Bə mətni dəvarde

Kia Motors

Сe Vikipediá
Kia Exceed

Kia Motors (Kia Motors Corporation). Çe Nıso Koreya 2-inə ən yolə ávtomobil istehsal kardə širkate. Şirkət 1944-inə sorədə ofayə bıə. Isət ım širkat ve formadə ávtomobilon vadoydə. Çe Kia dınyo ve davlətonədə zavodonış heste.