Kigali

Сe Vikipediá
Kigali.

Kigali ce Ruanda pajtaxte. Afrikə ən məšhurə šəhəronədə gyləje. Ym šəhəri cəmə erasə bə nav 1907 sasorədə ofajəšone. Əroziš 1738 km²-e. Əholiš 1,242,418 miljone.