Bə mətni dəvarde

Kilsə-slavjanə zyvon

Сe Vikipediá

Kilsə-slavjanə zyvonHind-Avropə zyvonon xejzoni slavjanə zyvonon grupi aid byə zyvon. 1-inə slavjanə ədəbijoti zyvon.