Bə mətni dəvarde

Kinematografija

Сe Vikipediá
Cy dynjo kino mərəngo

Kinematografija (κινημα ce junanon zyvonədə hərəkəti kəše məno dojdə). Fransyz kinematograf 1888-inə sorədə iminə besədojə kino kəšəše. 1912-inə soriku sədoninə kinon ofajə bin. Peš bəj kinon de rangi kəšəšone. Kali režisoron kinonədə 25-inə kadriku istifadə kardedən. Ym de ǧanuni ǧədəǧəne. Dynjoədə ən jolə kinostudija Hollywoode.