Bə mətni dəvarde

Kobəsonə Osetija

Сe Vikipediá
Cy Kobəsonə Osetija gerb

Kobəsonə Osetija (urus.Respúblika Sévernaя Osétiя-Alániя) — cy Ursijəti respublikonədə gyləje. Pajtaxtyš Vladikavkaze. Əroziš 7987 km²-e. Əholiš 705 həzoje. Ijo osetinon, uruson žijedən.